In EU heeft Nederland laagste werkloosheid onder jongeren

Van alle EU-lidstaten heeft Nederland het laagste percentage vroege twintigers dat geen werk heeft en geen opleiding volgt. In Nederland heeft 6,1% van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar geen baan en volgt ook geen opleiding, terwijl het gemiddelde in alle EU-lidstaten 16,7% is. Dat blijkt uit een onderzoek van Eurostat dat onlangs is gepubliceerd. Ook in Malta, Denemarken en Luxemburg liggen de percentages werkloze en niet-studerende vroege twintigers relatief gezien laag, maar wel tussen de 8 en 9%.

Let op bij intrekken Verklaring geen privégebruik

Let op bij het intrekken van een Verklaring geen privégebruik. Wordt de verklaring lopende het jaar ingetrokken dan moet de werknemer er rekening mee houden dat voor de bijtelling op jaarbasis gekeken wordt of het aantal privékilometers meer is dan 500 km. Bij overschrijding moet voor het gehele jaar worden bijgeteld, ook als men in een deel van het jaar nauwelijks privékilometers reed of, zoals in de volgende zaak, in een elektrische auto met (destijds) 0% bijtelling.

Logo NBA
Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator