Eind vorig jaar heeft de Belastingdienst de derde editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze uitgave zijn de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast of aangevuld.
De derde editie van de nieuwsbrief bevat de volgende aanvullingen en wijzigingen:

Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): in de 3e alinea wordt verwezen voor landen van de landenkring naar onderwerp 2 van de nieuwsbrief.
Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder ‘Inwoner van Nederland of niet’ is de de 3e alinea aangevuld.
Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): er is een overzicht van de landen van de landenkring toegevoegd.
Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): de ‘belastingverdragen’ zijn aangepast in ‘verdragen’.
Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de belangrijkste veranderingen is de de aanvulling van de code soort inkomstenverhouding 56 toegevoegd en zijn de veranderingen en aandachtspunten ook genummerd.
Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de aandachtspunten is de informatie over het anoniementarief uitgebreid. De informatie over het ontbreken van een adres is niet langer beperkt tot het ontbreken van een buitenlands adres. En er is informatie toegevoegd over het corrigeren van het anoniementarief.
Onderwerp 5 (Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert): in de laatste 2 zinnen van de alinea na het 1e voorbeeld, waarin staat om welke auto’s hebt gaat, is ‘auto’s’ veranderd in ‘volledig elektrische auto’s’.
Onderwerp 7 (Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning): er is een voorbeeld toegevoegd.
Onderwerp 9 (Aanpassing ouderenkorting): de titel is aangepast.

Bron: Belastingdienst 21-12-2018
Source: Nieuws

Wilt u meer ondernemen? Neem dan contact met ons op.
Meijer CnF, Amsterdam: financiële en fiscale ondersteuning en bedrijfsadvies.

Nieuws

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. De...

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. In het eerste volle crisisjaar, 2009, lag de cao-loonstijging met...

Meijer CnF

Postbus 75975
1070 AZ Amsterdam

A.J. Ernststraat 165
1083 GT Amsterdam
t 020 - 622 72 74
f 020 - 420 58 01
stuur ons een e-mail