Home / Diensten / Accountancy / Pre-audit

Pre-audit

Klaar voor de externe controle van uw jaarrekening

Bent u verplicht om uw jaarrekening te laten controleren door een externe accountant? Dan kan onze pre-audit service u veel tijd en extra werk besparen. Wij nemen u dit werk graag uit handen door de benodigde documenten tijdig en correct op te leveren aan uw (externe) accountant.

Accountantscontrole

Voor een accountantscontrole moet een controledossier worden samengesteld. De eisen die daaraan worden gesteld, worden steeds specifieker. Wij maken uw administratie klaar voor de accountantscontrole zodat wij uw financiële medewerkers ontlasten. En doordat wij steeds overleggen met uw accountant, leveren wij alles aan zoals hij het wenst. Zo bespaart u extra kosten van de (externe) accountant.

Minder werkdruk bij uw accountantscontrole

Verzorgen wij voor u de pre-audit, dan leveren wij alles tijdig en volgens de juiste specificaties aan. Als uw accountant en met up-to-date kennis van de geldende wet- en regelgeving, fiscale regelingen en ervaren met externe verslaggevingen, nemen wij de extra werkdruk van een externe accountantscontrole graag van u over.

Uw voordelen bij de pre-audit service van Meijer CnF

  • Geen extra werkdruk bij uw financiële medewerkers
  • Alle documenten zoals de concept jaarrekening opgeleverd conform de geldende regels
  • Optimale voorbereiding van het controledossier zodat u niet voor verrassingen komt te staan
  • Besparing op uw rekening van de controlerende accountant

Uw voorbereiding op de accountantscontrole

Bespaar uzelf en uw medewerkers de extra werkdruk met onze pre-audit service en neem contact met ons op over de voorbereiding op uw externe accountantscontrole.

Wilt u meer ondernemen? Neem dan contact met ons op.
Meijer CnF, Amsterdam: financiële en fiscale ondersteuning en bedrijfsadvies.

Nieuws

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. De...

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. In het eerste volle crisisjaar, 2009, lag de cao-loonstijging met...

Meijer CnF

Postbus 75975
1070 AZ Amsterdam

A.J. Ernststraat 165
1083 GT Amsterdam
t 020 - 622 72 74
f 020 - 420 58 01
stuur ons een e-mail