Home / Diensten / Administratie / Financiële administratie

Financiële administratie

Een goede administratie voor uw bedrijf

Een goede administratie geeft u op elk gewenst moment de informatie die u nodig heeft voor uw bedrijf. Wilt u wel zo’n administratie maar wilt u daar niet de tijd aan besteden die ervoor nodig is? Dan regelen wij het voor u.

Uw administratie voor u opgezet…

Rekening houdend met uw onderneming, de bedrijfsvoering daarin en de eisen waaraan u moet voldoen, zetten wij de administratie voor u op. Een heldere basis waarna u het zelf goed kunt bijhouden. En als het nodig is, kijken wij met u mee en adviseren u hoe het beter of anders kan.

… of uw administratie voor u uitgevoerd

Wilt u geen tijd besteden aan de administratie, dan doen wij dat voor u. Met een online boekhoudsysteem houden wij uw gehele financiële administratie bij. Van de losse bonnetjes tot de inkomende facturen, offertes, bankafschriften, pinbonnen en nog meer. Wij verwerken dit voor u digitaal. Vanuit ons kantoor of bij u op locatie.

Uw financiële administratie

Uw financiële administratie is de bron voor de fiscale aangifte waarop aanslagen, controles en aangiftes worden gebaseerd. Maar ook de basis waarop u beslissingen neemt. Bij het verwerken van uw financiële administratie maken wij gebruik van het softwarepakket dat aansluit bij uw wensen. Daarvoor werken wij met verschillende softwarepakketten zoals: Unit4 Multivers, Afas, Cash, ExactOnline, Informer en Reeleezee.

Meer weten over de verwerking van uw financiële administratie?

Wij kunnen voor u ook de totale verwerking voor onze rekening nemen zoals de betaling van uw crediteuren, de lonen en belastingen. Maar ook het versturen van uw omzetfacturen en het incasseren van uw debiteuren kunnen wij voor u verzorgen zonder dat het u tijd kost. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer ondernemen? Neem dan contact met ons op.
Meijer CnF, Amsterdam: financiële en fiscale ondersteuning en bedrijfsadvies.

Nieuws

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. De...

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. In het eerste volle crisisjaar, 2009, lag de cao-loonstijging met...

Meijer CnF

Postbus 75975
1070 AZ Amsterdam

A.J. Ernststraat 165
1083 GT Amsterdam
t 020 - 622 72 74
f 020 - 420 58 01
stuur ons een e-mail