Home / Diensten / Bedrijfsadvies / Bedrijfsopvolging-en overdracht

Overname, overdracht of opvolging

Een succesvol vervolg van uw bedrijf

Heeft u een bloeiend bedrijf dan kunt u niet vroeg genoeg nadenken over de bedrijfsopvolging of een eventuele bedrijfsoverdracht. Of u uw bedrijf nu binnen of buiten de familie overdraagt, het is zaak uw onderneming en de mensen daaromheen er goed op voor te bereiden. Zodat er sprake is van een succesvolle overname.

Bedrijfsoverdracht

De basis van de bedrijfsoverdracht is de waarde van het bedrijf. Met onze overnamebegeleiding adviseren, begeleiden en verzorgen wij het gehele traject van de eerste gesprekken tot de uiteindelijke overdracht. Financiële, fiscale en juridische gevolgen brengen wij in kaart en waar nodig schakelen wij externen in.

Een bedrijf overnemen?

Wilt u een bedrijf overnemen? Ook dan is goed en deskundig advies onontbeerlijk. Met kennis van zaken en jarenlange ervaring staan wij ook u bij. Zodat u de waardebepaling van een bedrijf en het boekenonderzoek kunt interpreteren en de gevolgen voor uzelf en uw plannen kunt inschatten. Niet onbelangrijk als u op het punt staat om de onderhandelingen te gaan voeren en belangrijke strategische beslissingen te nemen.

Uw mogelijkheden en kansen bij de overdracht van een bedrijf

Laat u door ons bijpraten over de mogelijkheden en kansen rondom bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Zodat u tijdig aan de voorbereiding begint. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Wilt u meer ondernemen? Neem dan contact met ons op.
Meijer CnF, Amsterdam: financiële en fiscale ondersteuning en bedrijfsadvies.

Nieuws

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. De...

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. In het eerste volle crisisjaar, 2009, lag de cao-loonstijging met...

Meijer CnF

Postbus 75975
1070 AZ Amsterdam

A.J. Ernststraat 165
1083 GT Amsterdam
t 020 - 622 72 74
f 020 - 420 58 01
stuur ons een e-mail