Home / Diensten / Personeel en salaris / HR en verzuim

HR en verzuim

Ondersteuning en advies bij uw personeelsbeleid

Een goed hr-beleid is meer dan het tijdig uitbetalen van salarissen. Het omvat alles van het werven van personeel, het opzetten van de contracten tot eventueel ontslag of de aanpak van het ziekteverzuim. Onze hr-specialisten adviseren en ondersteunen u bij elk detail van uw personeelsbeleid.

Terugdringen ziekteverzuim

Zieke werknemers kosten u geld. Het terugdringen van het ziekteverzuim is dus erg interessant. Met een goed beleid en de juiste begeleiding van uw zieke werknemer vermindert u dit verzuim. Maar die begeleiding moet wel aan veel eisen voldoen, zoals aan de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter. Onze specialisten weten wat voor u geldt en hoe u dit het beste kunt doorvoeren in uw organisatie. Met u en voor u werken wij aan het verminderen van het ziekteverzuim in uw organisatie.

Neem contact op voor minder kosten door ziekteverzuim

Verminder de kosten van het hoge ziekteverzuim met een goed arbo- en hr-beleid. Wij adviseren en ondersteunen u daarin en voeren het zo nodig voor u uit. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer ondernemen? Neem dan contact met ons op.
Meijer CnF, Amsterdam: financiële en fiscale ondersteuning en bedrijfsadvies.

Nieuws

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. De...

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. In het eerste volle crisisjaar, 2009, lag de cao-loonstijging met...

Meijer CnF

Postbus 75975
1070 AZ Amsterdam

A.J. Ernststraat 165
1083 GT Amsterdam
t 020 - 622 72 74
f 020 - 420 58 01
stuur ons een e-mail