Een zorgverlener die alleen als zorgverlener voor zijn moeder optrad en verder niet heeft gezocht naar andere opdrachtgevers en daarbij ook geen debiteurenrisico heeft gelopen, is geen ondernemer.
Een man startte op 1 november 2004 met dienstverleningsactiviteiten in de hypotheekbranche. Vanaf 2007 had hij met die activiteiten geen positieve resultaten meer behaald. Wel ontving hij in 2012 als zorgverlener voor zijn moeder inkomsten uit aan haar verstrekt persoonsgebonden budget. Met de fiscus verschilt hij van mening over de vraag of zijn inkomsten uit zijn werkzaamheden als financieel dienstverlener en de zorgverlening aan zijn moeder kwalificeert als winst uit onderneming. Volgens de fiscus is hiervan geen sprake.
Volgens Hof Den Haag heeft de man zijn stelling dat zijn werkzaamheden kwalificeren als winst uit onderneming onvoldoende onderbouwd. De resultaten uit de financiële dienstverlening zijn altijd negatief geweest en de door hem overgelegde stukken en cijfers zijn niet onderbouwd en zijn oncontroleerbaar. Volgens het hof heeft de man dus niet kunnen aantonen dat er een bron van inkomen was. De man had naast zijn moeder geen andere opdrachtgevers voor zorgverlening en had ook niet aannemelijk gemaakt naar andere opdrachtgevers te hebben gezocht. Ook was geen sprake van enig debiteurenrisico. De declaraties van de man uit het PGB van zijn moeder kon de inspecteur ontlenen aan interne informatie bij de Belastingdienst. Voor wat betreft de kosten oordeelt het hof dat de inspecteur deze in redelijkheid kon toerekenen aan de financiële dienstverlening (geen bron van inkomen).
Bron: Hof Den Haag 27-11-2018 (publ. 18-12-2018)
Source: Nieuws

Wilt u meer ondernemen? Neem dan contact met ons op.
Meijer CnF, Amsterdam: financiële en fiscale ondersteuning en bedrijfsadvies.

Nieuws

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. De...

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. In het eerste volle crisisjaar, 2009, lag de cao-loonstijging met...

Meijer CnF

Postbus 75975
1070 AZ Amsterdam

A.J. Ernststraat 165
1083 GT Amsterdam
t 020 - 622 72 74
f 020 - 420 58 01
stuur ons een e-mail