Home / Nieuws

Voorlopig uitkeringsverbod onvoldoende

Onder voorwaarden zijn lichamen waarvan de werkzaamheden voor 90% of meer bestaan uit het genezen, verplegen of verzorgen van zieken subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Een van de voorwaarden voor privaatrechtelijke lichamen is dat het lichaam een eventuele winst uitsluitend kan aanwenden voor een ander subjectief vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.
Een bv die onder meer als doel heeft het aanbieden van een programma om te stoppen met roken, meent dat zij onder de subjectieve vrijstelling valt. Hoewel haar winst in principe vrij ter beschikking staat aan de algemene vergadering van aandeelhouders, geldt daarbij wel een voorbehoud. De bv heeft namelijk niet als doel het doen van winstuitkeringen, zolang op grond van de wet- en regelgeving een winstoogmerk voor instellingen van medisch specialistische zorg niet is toegestaan. Maar de rechtbank haalt hieruit dat na het beëindigen van de medische werkzaamheden de bv de opgebouwde winstreserves aan haar aandeelhouder kan uitkeren. En volgens de statuten is na ontbinding het overgebleven vermogen ook vrijelijk aan te wenden. Daarmee voldoet de bv niet aan de winstbestemmingseis en is zij gewoon belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Bron: Rb. Gelderland 17-12-2018 (publ. 31-12-2018)
Source: Nieuws

Wilt u meer ondernemen? Neem dan contact met ons op.
Meijer CnF, Amsterdam: financiële en fiscale ondersteuning en bedrijfsadvies.

Nieuws

Procederen in het Engels

Met ingang van 1 januari 2019 kan er over handelsconflicten bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam in de Engelse taal worden geprocedeerd. Het kabinet wil met de wet inspelen op de behoefte aan Engelstalige...

Dienstverlening geen bron van inkomen

Een zorgverlener die alleen als zorgverlener voor zijn moeder optrad en verder niet heeft gezocht naar andere opdrachtgevers en daarbij ook geen debiteurenrisico heeft gelopen, is geen ondernemer. Een man startte op 1 november 2004 met dienstverleningsactiviteiten in...

Twitter

Tegemoetkoming voor MKB bij inhuur internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur - Accountancy vanmorgen http://www.accountancyvanmorgen.nl/2016/10/12/tegemoetkoming-mkb-inhuur-internationale-jurist-fiscalist-belastingadviseur/#.V_-Tf-Aj6nM.twitter

Goedkeuring van Raad van Toezicht heeft betrekking op de kwaliteit van de accountants ­werkzaamheden. Toetsing is 1x in 6 jaar! #accountant

Raad van Toezicht vd beroepsorganisatie van accountants hebben gisteren alle dossiers van @MeijerCnF goedgekeurd! #accountant #Amsterdam

Meijer CnF

Postbus 75975
1070 AZ Amsterdam

A.J. Ernststraat 165
1083 GT Amsterdam
t 020 - 622 72 74
f 020 - 420 58 01
stuur ons een e-mail